Tác dụng Ozone với vi khuẩn – Công ty CP Ozone Quốc Tế
Liều lượng và nồng độ ozone
18 Tháng Bảy, 2016
Nồng độ ozone và ngưỡng an toàn
18 Tháng Bảy, 2016

Tác dụng Ozone với vi khuẩn

TÁC DỤNG CỦA OZONE VỚI VI KHUẨN,VIRUS

Chủng loại Vi khuẩn, Vi rút Hiệu quả / nồng độ / thời gian
Aspergilus Niger (Black Mount) Tiêu diệt hoàn toàn ở 1.5 – 2 mg/l
Bacilus Bacteria 100% ở 0.2 m/l sau 30 giây trong nước
Bacilus cereus 99% ở 0.12 mg/l sau 5 phút trong nước
B. cereus (Spores) 99% ở 2.3 mg/l sau 5 phút
Bacteriophage f2 99,99% ở 0.41 mg/l sau 10 giây
Botrytis cinerea Vô hiệu hóa ở 3.8 mg/l sau 2 phút
Clavibacter michiganense 99,99% ở 1.1 mg/l sau 5 phút
Cladosporium 90% ở 0.10 ppm sau 12 phút
Clostridium Btulinum Spores (và các chất độc hình thành trong thức ăn bị ô nhiễm) Ngưỡng AON: 0.4 to 0.5 mg/l
Coxsackie Virus A9 95% ở 0.035 mg/l với 10 giây
Coxsackie Virus B5 99,99% ở 0.4 mg/l với 2.5 phút trong nước thải, nước cống
Diphtheria Pathogen Phân hủy hoàn toàn ở 1.5 – 2 mg/l
Echo Virus 29 ( rất nhạy cảm với Ozone) 99,999% bị chết khi tiếp xúc ở 1 mg/l sau 1 phút
Escherichia Coli Bacteria Tiêu diệt hoàn toàn ở 0.2 mg/l sau 30 giây trong không khí
E-coli ( trong nước máy) 99,99% ở 0.25 mg/l sau 1,6 phút
E-coli ( trong nước thải) 99,9% ở 202 mg/l sau 19 phút
Encephalomyocarditis Virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây
Enterovirus Virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây
Fusarium oxysporum f,sp.lycopersici Vô hiêu hóa với 1.1 mg/l sau 10 phút
Fusarium oxysporum f,sp.melonogea 99,99% ở 1.1 mg/l sau 20 phút
GDVII Virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây
Hepatitis A virus 99,5% ở 0.25 mg/l sau 2 giây
Herpes Virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l sau không quá 30 giây
Influenza Virus ANO: 0.4 to 0.5 mg/l
Klebs-Loffler Bacillus Diệt hoàn toàn với 1,5 – 2 mg/l
Legionella pneumophila 99,99% ở 0.32 mg/l với 20 phút trong nước cất
Luminescent Basidiomycetes

(có trong chất nhuộm màu)

Diệt hoàn toàn ở 100ppm sau 10 phút
Mucor piriformis 3,8 mg / l cho 2 phút
Mycobacterum foruitum 90% o 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước
Penicilium Bacteria Bị tổn thương
Phytophthora parasitica 3.8 mg/l sau 2 phút
Polimyelitis Virus 99,99% ở 0.3 to 0.4 mg/l trong 3-4 phút
Poliovirus type 1 99,5% tiêu hủy tại 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước
Proteus Bacteria Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone)
Pseudornonas Bacteria Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone)
Rhabdovirus virus Phá hủy đến mức số không trong vòng chưa đầy 30seconds với 0,1- 0,8 mg / l
Salmonela Bacteria Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone)
Salmonela typhimurium Diệt 99,99% với 0.25 mg/l sau 1.67 phút trong nước
Sstaph epidermidis Giảm 90% ở 0.1ppm sau 1.7 phút
Stomatitis Virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây
Streptococus Bacteria Chết hết ở 0.2 mg/l sau 30 giây
Verticillum dahliae Diệt 99,99% với 1.1 mg/l sau 20 phút
Vesicular virus 100% ở 0,1-0,8 mg/l với không quá 30 giây

 

error: Nội dung cấm sao chép!